اما خب در این مورد باید بگوییم که یا توجه به فیلترینگ مداوم این سایت و نیاز کاربران به سایت تاینی بت جدید کلاهبرداران دست به کار شده اند و با در دسترس قرار دادن آدرس های معتبر اقدام به فعالیت های … Read More


 محمود عارفیان مسئول دفتر امام‌جمعه و همه کاره ایشان است. پورشمسیان مرا هم مورد اعتماد می‌دانست و طرف مشورت و کمک کار او بودم.شیخ عبدالرحیم ممبینی به مناسبتی در مسجد جامع باغملک سخنرانی داشت. … Read More